Desde Septiembre de 2008 dedicado a las formas progresivas de la EM

IR A
PÁGINA DE INICIO


viernes, 18 de febrero de 2011

ELECCIONS A L’INSTITUT MUNICIPAL DE PERSONES AMB DISCAPACITAT DE BARCELONA


CANDIDATURA: COCEMFE CATALUNYA

C/ Via Laietana, 57, 1er. 1a. Tel. 933011565

**Mª Carme Riu Pascual. Actualment al Consell Rector de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona. Secretaria de la Junta de COCEMFE Catalunya. Llicenciada en Psicologia i Pedagogia. Fundadora de la Coordinadora de Grups Base de Disminuïts Físics de Catalunya. Presidenta de l’Associació Dones No Estàndards. Experta al Consell d’Europa en persones i discapacitat. Representant del Consell Nacional de Dones de Catalunya a les Nacions Unides.

**Mª Pilar Díaz López. Diplomada en Treball Social per la Universitat de Barcelona. Presidenta Associació d’Amputats Sant Jordi, Vocal de la Executiva de COCEMFE Catalunya, de la Federació Catalana de Voluntariat Social i de l’Associació Catalana d’Empresaris, Directius i Executius.. Representant de les Persones amb Discapacitat al Consell de Ciutat i a la Comissió Permanent de l’Ajuntament de Barcelona.

**Pedro Narbona Marrasse. Afectat de Parkinson. Membre de l’Associació Catalana per al Parkinson. Infermer de l’Atenció Primària i Fisioterapeuta. ha estat membre de la Junta Directiva de l’Associació de Professionals.


**Blas Membrives Moya. President de l’Associació Catalana “LA LLAR” de l’Afectat d’Esclerosi Múltiple i de la Fundació Privada d’Afectats d’Esclerosi Múltiple. President del Consell Social de Persones amb Discapacitat del Districte de Sants-Montjuïc. Vocal de COCEMFE- Catalunya i de Cocemfe- Barcelona. Membre del Consell Social de l’Institut Guttman. Delegat territorial de Aedem- COCEMFE.

**Rosa Mª Ortolà Pons. Llicenciada en Geografia i Història, secció Història de l’Art per la Universitat de Barcelona. Parla Castellà, Català, Italià, Anglès i Francès. Avalada per la Fundació Catalana per la Paràlisi Cerebral i l’Associació Dones No Estàndards. Coodirectora i col·laboradora de la revista Connexió ASPACE. Amb Coneixements d’informàtica i ofimàtica. Funcionària de la Generalitat de Catalunya. Actualment adscrita al Departament d’Empresa i Ocupació.

**Eduardo Garzon Bravo. Suplent. Estudis en Economia i empreses, fiscalitat i Auditoria de Empreses President de l’Associació Catalana d’Hemofília tresorer an la Fundació Privada Catalana d’Hemofília, federat a COCEMFE Catalunya.

**Carlos Lázaro González. Suplent. Tècnic Ortopeda. Postgrau en mediació comunitària Vicepresident de l’Associació d’Amputats Sant Jordi i responsable de cooperació internacional.

Nosaltres durant aquest darrers quatre anys hem aconseguit:

- Mantenir i ampliar el pressupost del servei de transport Porta a Porta , malgrat la crisi.

- Mantenir les eleccions per sufragi universal per accedir a ser representants de les persones amb discapacitat a I’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat de l’Ajuntament de Barcelona.

- Contemplar a la normativa d’accés a la vivenda social accessible, el greuge econòmic compartiu que patim i així, totes les persones amb discapacitat que no tinguin vivenda pròpia podran accedir-hi.

- Presentar més de 300 esmenes al redactat del nou decret de Supressió de Barreres arquitectòniques de la Generalitat de Catalunya, abans de ser aprovada perquè contempli totes les aportacions que les persones amb discapacitat necessitem.

- Vetllar perquè tot el procés de la Diagonal fos accessible en temes de accessibilitat comunicativa i física, de la mateixa forma també hem treballat activament en el Pla de Participació Ciutadana i a la Carta de Ciutadania per defensar els drets de ciutadania de les persones amb discapacitat.

- intervenir a totes les accions polítiques possibles de l’Ajuntament per millorar la vida del col·lectiu.

Per això, durant els anys 2011 a 2015 ens proposem que:

• La Convenció dels drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, 2006 sigui la eina per conquerir i defensar els nostres drets.

• El consistori contempli el drets de les persones amb discapacitat i actuï per la via judicial,si cal.

• El nostre discurs sigui l’adequat perquè s’elaborin i efectuïn noves propostes i programes d’actuació en totes les regidories de l’Ajuntament. Avançarem en l’accés al poder i la presa de decisions.

• El transport sigui accessible per a tothom, fent realitat:
- L’adaptació de totes les línies d’autobusos i metros i les seves parades.
- L’agilització de les accions per tal de millorar el servei porta a porta i la flexibilització de la normativa de tràfic perquè les persones amb discapacitat tinguin l’aparcament adequat.

• S’acabi amb l’absentisme escolar i es potenciï la sensibilització de la comunitat educativa cap a la població amb discapacitat i que els seus pares estiguin al Consell Escolar Municipal.

• Es potenciïn llocs de treball per a persones amb discapacitat implicant els sindicats i les administracions.
Fomentarem que la formació laboral per a adults sigui incentivada i campanyes de sensibilització dirigides a la ciutadania en general per mostrar les capacitats de les persones amb discapacitat.

• Potenciarem l’aplicació de la nova normativa d’adjudicació de l’habitatge social per persones amb discapacitat on es contempla el greuge econòmic comparatiu.

Vetllarem per garantir que totes les accions que es realitzen a les vivendes privades siguin accessibles, tant si s’arrangen com si son de nova construcció i que es posi la domòtica adient i es publiquin estudis avançats.

• Ampliarem el projecte de vida independent de l’Ajuntament de Barcelona a més persones i el servei d’atenció domiciliària fins cobrir les necessitats de les persones amb discapacitat.

• Es garanteixi el control de l’accessibilitat mitjançat el Servei d’Inspecció dels Districtes.

• S’elabori una normativa d’accessibilitat de Barcelona i s’apliqui per tal de controlar l’accessibilitat a tots els equipaments públics i garanteixi que totes les actuacions que es facin siguin per millorar i dotar de recursos humans i tecnològics l’oferta de les activitats de temps de lleure.

• S’elimini i previngui la violència de gènere i/o normalista als equipaments municipals.

• S’elaborin els pressuposts de l’Ajuntament comptabilitzan econòmicament l’aplicació vers les persones amb discapacitat i garanteixi que es contempli el greuge econòmic comparatiu que suportem.

VOTA’NS! VOTA’NS! VOTA’NS!

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Nota: solo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.